პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული აქსისი ბიზნეს ცენტრი
მიმდინარე დასრულებული

აქსისი ბიზნეს ცენტრი

აქსის აბაშიძზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATOR  ის ფირმის თანამედროვე დიზაინო სამგზავრო ლიფტი. სურათი გადაღებულია 2017 წელს