პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული აქსისი აბაშიძე
მიმდინარე დასრულებული

აქსისი აბაშიძე

აქსის აბაშიძზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATOR  ის ფირმის თანამედროვე დიზაინო სამგზავრო ლიფტი. სურათი გადაღებულია 2017 წელს