პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული არქი ფალიაშვილი
მიმდინარე დასრულებული

არქი ფალიაშვილი

2016 წელს არქი ჯგუფის ვაკის ყველა პრიოექტზე დამონტაჟდა OTIS  ის ფირმისლ სამგზავრო ლიფტები. სურათი გადაღებულია 2017 წელს