პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული ანბანის კოშკი
მიმდინარე დასრულებული

ანბანის კოშკი

ქ. ბათუმში ანბანის კოშკში დამონტაჟდა OTIS  ფირმის პანორამული ლიფტი