პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მიმდინარე დასრულებული

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო