პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული სავაჭრი ცენტრი ჯითისი
მიმდინარე დასრულებული

სავაჭრი ცენტრი ჯითისი

ჯითისის სავაჭრო ცენტრში დამონტაჟდა  DIAO ELEVATOR  ის ფირმილს 6 ერთეული ესკალატორი. სურათები გადაღებული 2015 წელს