მიმდინარე დასრულებული

REDCO

REDCO  New Gudauri  ის ოთხივე პრეოქტზე დამონტაჟდა ოტისის და შინდლერის სამგაავრო ლიფტები. 2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით.