პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული ლიბერთი თაუერი
მიმდინარე დასრულებული

ლიბერთი თაუერი

2013წელს ლიბერთი ბანკის სათაო ოფისში ჭანჭავაძეზე  დამონტაჟდა DIAO ELEVATOR ის ფირმის  4 ერთეული  ესკალატორი, 3 ერტეული ლიფტი, სურათი გადაღებული 2017 წელს.