მიმდინარე დასრულებული

ლანცეტი

სამედიცინო ცენტრ ლანცეტში დამონტაჟდა 6 ერთეული  SIGMA-ს ფირმის 6 სამგზავრო ლიფტი, რომლებიც ადაფტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა გადაადგილებისათვის.