პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული ეპიკ ნუცუბიძე
მიმდინარე დასრულებული

ეპიკ ნუცუბიძე

EPIC DEVELOPMENT ის პროექტზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS  ის ფირმის 2 სამგზავრო ლიფტი