პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული ეპიკ კრწანისი
მიმდინარე დასრულებული

ეპიკ კრწანისი

EPIC DEVELOPMENT ის პროექტზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS  ის ფირმის 2 სამგზავრო ლიფტი