პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული ეპიკ ზემო ვერა
მიმდინარე დასრულებული

ეპიკ ზემო ვერა

EPIC DEVELOPMENT ის პროექტზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS  ის ფირმის 2 სამგზავრო ლიფტი