პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული გუდვილი ქავთარაძე
მიმდინარე დასრულებული

გუდვილი ქავთარაძე

2014 წელს ქავთარაძს გუდვილში დამონტაჟდა 4 ერთეული OTIS  ის ფირმის ესკალატორი. სურათი გადაღებული 2015 წელს.