პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული ბიზნეს ცენტრი შატავაზე
მიმდინარე დასრულებული

ბიზნეს ცენტრი შატავაზე