პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული აქსისი თამარაშვილზე
მიმდინარე დასრულებული

აქსისი თამარაშვილზე

აქსის აბაშიძზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATOR  ის ფირმის თანამედროვე დიზაინო სამგზავრო ლიფტი. სურათი გადაღებულია 2017 წელს