პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული
მიმდინარე დასრულებული

Castelo Mare _ს სასტუმროების ქსელის ციხისძრის პროექტზე დამონტაჟდა 4 ერტეული OTIS   GEN2  მოდელელის სამგზავრო ლიფტი 2016 წელს.

REDCO  New Gudauri  ის ოთხივე პრეოქტზე დამონტაჟდა ოტისის და შინდლერის სამგაავრო ლიფტები. 2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით.

Redco  ბაკურიანის პორექტზე მიმდიანრეობს მონტაჟი  DIAO ELEVATOR  ის ფირმის სამგზავრო ლიფტებზე. 

ქ. ბათუმში ანბანის კოშკში დამონტაჟდა OTIS  ფირმის პანორამული ლიფტი

2016 წელს არქი ჯგუფის ვაკის ყველა პრიოექტზე დამონტაჟდა OTIS  ის ფირმისლ სამგზავრო ლიფტები. სურათი გადაღებულია 2017 წელს

2016 წელს არქი ჯგუფის ვაკის ყველა პრიოექტზე დამონტაჟდა OTIS  ის ფირმისლ სამგზავრო ლიფტები. სურათი გადაღებულია 2017 წელს

2016 წელს არქი ჯგუფის ვაკის ყველა პრიოექტზე დამონტაჟდა OTIS  ის ფირმისლ სამგზავრო ლიფტები. სურათი გადაღებულია 2017 წელს

აქსის აბაშიძზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATOR  ის ფირმის თანამედროვე დიზაინო სამგზავრო ლიფტი. სურათი გადაღებულია 2017 წელს

აქსის აბაშიძზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATOR  ის ფირმის თანამედროვე დიზაინო სამგზავრო ლიფტი. სურათი გადაღებულია 2017 წელს

აქსის აბაშიძზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATOR  ის ფირმის თანამედროვე დიზაინო სამგზავრო ლიფტი. სურათი გადაღებულია 2017 წელს

2014 წელს ქავთარაძს გუდვილში დამონტაჟდა 4 ერთეული OTIS  ის ფირმის ესკალატორი. სურათი გადაღებული 2015 წელს.

EPIC DEVELOPMENT ის პროექტზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS  ის ფირმის 2 სამგზავრო ლიფტი

EPIC DEVELOPMENT ის პროექტზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS  ის ფირმის 2 სამგზავრო ლიფტი

EPIC DEVELOPMENT ის პროექტზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS  ის ფირმის 2 სამგზავრო ლიფტი

EPIC DEVELOPMENT ის პროექტზე დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS  ის ფირმის 2 სამგზავრო ლიფტი

სამედიცინო ცენტრ ლანცეტში დამონტაჟდა 6 ერთეული  SIGMA-ს ფირმის 6 სამგზავრო ლიფტი, რომლებიც ადაფტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა გადაადგილებისათვის.

2013წელს ლიბერთი ბანკის სათაო ოფისში ჭანჭავაძეზე  დამონტაჟდა DIAO ELEVATOR ის ფირმის  4 ერთეული  ესკალატორი, 3 ერტეული ლიფტი, სურათი გადაღებული 2017 წელს.

ჯითისის სავაჭრო ცენტრში დამონტაჟდა  DIAO ELEVATOR  ის ფირმილს 6 ერთეული ესკალატორი. სურათები გადაღებული 2015 წელს