პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები მიმდინარე წინანდალი Park Hotel
მიმდინარე დასრულებული

წინანდალი Park Hotel

სასტუმრო კომპლექს წინანდალი Park Hotel _ის პრექოტის ფარგლებში მონტაჟდება ამერიკული ბრენდის  OTIS ის ლიფტები