პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები მიმდინარე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
მიმდინარე დასრულებული

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

საქართეველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS   ფირმის 2 პანოამული მაღალსიჩქარიანი სამგზავრო ლიფტი. სურათი გადაღებულია 2017 წელს