ლიფტები ესკლატორები, ტრელევატორები ნაწილები

HA1602(BAF162)

ღილაკი