ლიფტები ესკლატორები, ტრელევატორები ნაწილები

MA2100(BA210)

ღილაკი