ლიფტები ესკლატორები, ტრელევატორები ნაწილები

BC163-B BX166 BX165

შიდა გამოძახების პულტი