ლიფტები ესკლატორები, ტრელევატორები ნაწილები

BCK131 BXK131

შიდა გამოძახების პულტი