ლიფტები ესკლატორები, ტრელევატორები ნაწილები

BCK141 BXK141

შიდა გამოძახების პულტი