ლიფტები ესკლატორები, ტრელევატორები ნაწილები

HA1400(BAS141)

ღილაკი