ლიფტები ესკლატორები, ტრელევატორები ნაწილები

MA1300(BAS12B)

ღილაკი