ლიფტები ესკლატორები, ტრელევატორები ნაწილები

MA5800(BA580)

ღილაკი