სერვისები ასფალტი

შპს „პალადა“ - ს საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს სამშენებლო სეგმენტის განვითარება, რაზეც მეტყველებს კომპანიის მიერ წარმატებით განხორციელებული სამუშაოები როგორც სახელმწიფო შესყიდვებში, ასევე კერძო დამკვეთებთან.
სამშენებლო სამუშაოების კუთხით აღსანიშნავია კომპანიის გამოცდილება ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, რომელშიც შპს “პალადა” აქტიურად ჩაერთო 2006 წლიდან.

შპს „პალადა“ - ს გადადგა არაერთი ნაბიჯი სამშენებლო ინფრასტრუქტურის, გზებისა და კომუნიკაციების განვითარებისა და მოწყობის კუთხით, რაზეც მეტყველებს კომპანიის მხრიდან რამოდენიმე მილიონიანი ინვესტიცია ასფალტის წარმოების ახალი ქარხნის შეძენა, რომელიც განთავსებულია კომპანია მფლობელობაში არსებულ ინერტული მასალების საბადოსა და ქვა-ღორღის გადამამუშავებელ დანადგარებთან ერთად ახლოს დასავლეთ საქართველოში, გურიის რეგიონში. ასფალტის ახალი ქარხნის ექსპლოატაციაში გაშვება კომპანიას საშუალებას მისცემს გაზარდოს შესასრულბელი სამუშაოების მოცულობა და თვალსაჩინო წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებასა და რეგიონების ინფრასტურქტურის სრულყოფაში.

ქარხნის ტექნიკური პარამეტრები სრულიად შეესაბამება ყველა თანამედროვე სტანდარტს. ქარხნის სამონტაჟო პროცესი უკვე გარდამტეხ სტადიაშია და პირველი მზა პროდუაციის მიღება იგეგმება 2017 წლის ივლისში.

არსებული გამოწვევების შესაბამისად ჩვენი კომპანია მზად არის მაღალი ხარისხით შეასრულოს ყველა ის სამუშაო რაც დაკავშირებულია ინფრასტუქტურის მოწყობასა და მისი სრულფასონ განვითარებისათან.

შპს „პალადა“ - ს საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს სამშენებლო სეგმენტის განვითარება, რაზეც მეტყველებს კომპანიის მიერ წარმატებით განხორციელებული სამუშაოები როგორც სახელმწიფო შესყიდვებში, ასევე კერძო დამკვეთებთან.
სამშენებლო სამუშაოების კუთხით აღსანიშნავია კომპანიის გამოცდილება ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, რომელშიც შპს “პალადა” აქტიურად ჩაერთო 2006 წლიდან.

შპს „პალადა“ - ს გადადგა არაერთი ნაბიჯი სამშენებლო ინფრასტრუქტურის, გზებისა და კომუნიკაციების განვითარებისა და მოწყობის კუთხით, რაზეც მეტყველებს კომპანიის მხრიდან რამოდენიმე მილიონიანი ინვესტიცია ასფალტის წარმოების ახალი ქარხნის შეძენა, რომელიც განთავსებულია კომპანია მფლობელობაში არსებულ ინერტული მასალების საბადოსა და ქვა-ღორღის გადამამუშავებელ დანადგარებთან ერთად ახლოს დასავლეთ საქართველოში, გურიის რეგიონში. ასფალტის ახალი ქარხნის ექსპლოატაციაში გაშვება კომპანიას საშუალებას მისცემს გაზარდოს შესასრულბელი სამუშაოების მოცულობა და თვალსაჩინო წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებასა და რეგიონების ინფრასტურქტურის სრულყოფაში.

ქარხნის ტექნიკური პარამეტრები სრულიად შეესაბამება ყველა თანამედროვე სტანდარტს. ქარხნის სამონტაჟო პროცესი უკვე გარდამტეხ სტადიაშია და პირველი მზა პროდუაციის მიღება იგეგმება 2017 წლის ივლისში.

არსებული გამოწვევების შესაბამისად ჩვენი კომპანია მზად არის მაღალი ხარისხით შეასრულოს ყველა ის სამუშაო რაც დაკავშირებულია ინფრასტუქტურის მოწყობასა და მისი სრულფასონ განვითარებისათან.