სერვისები სათადარიგო ნაწილები

შპს პალადა-ს  დღეის მდოგმარეობით ტექნიკურ-საექსპლოატაციო მომსახურებას უწევს 450 ერთეულ ლიფტს (მათ შორის  შორის ესკალატორებსა და მოძრავ ბილიკებს), სწორედ ამიტომ მათი სრულფასოვანი მომსახურებისთვის ჩვენს კომპანიის გააჩნია ყველა სათადარიგო აუცილებელი ნაწილი, რომელიც მაქსიმალურად მოკლე დროში უზრუნველყოფს ამწე მოწყობილობის გამართული მუშაობის აღდგენას.

ჩვენი კომპანიის უპირატესობაც მდგომარეობს იმაში, რომ უმეტესი მექანიკური ცვეთადი თუ  ელექტონული ნაწილი გააჩნია საწყობში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ამა თუ იმ დანადგარის ხანგრძლივი გაჩერება.