პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები მიმდინარე
მიმდინარე დასრულებული

საქართეველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში დამონტაჟდა DIAO ELEVATORS   ფირმის 2 პანოამული მაღალსიჩქარიანი სამგზავრო ლიფტი. სურათი გადაღებულია 2017 წელს

სეუ დეველოპმენტი_ის პროექტზე მონტაჟდება 2 ერთეული OTIS ის ფირმის ლიფტი

კომპანია Green Life ში დამოტაჟდა DIAO Elevators ის ბრენდის ლიფტები 

კომპანია X2  ში მონტაჟდება DIAO Elevators ის ბრენდის ლიფტები 

კომპანია Terrassa Group ის ლისის პროექტეზე მონტაჟდება DIAO Elevaotors ის ბრენდის ლიფტები.

სასტუმრო კომპლექს წინანდალი Park Hotel _ის პრექოტის ფარგლებში მონტაჟდება ამერიკული ბრენდის  OTIS ის ლიფტები

კომპანი პალა ფგუფის ლისის პროექტზე მონტაჟდება DIAO Elevators ის ბრენდის ლიფტები