კომპანია მენეჯმენტი

 

კვალიფიკაცია და სერტიფიცირების კურსები

1984წ. რფ, მოსკოვი; კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები მთ. მექანიკური ინჟინრის რანგში;

1989წ. ფინეთი, ჰიუვინკაა; კონცერნი KONE-ს ქარხანა; კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები.

საქმიანობის სფერო: ყველა ტიპისა და დანიშნულების სალიფტე მეურნეობისა და ამწე მოწყობილობათა მონტაჟი და რეაბილიტაცია:

უცხოელი პარტნიორები:  მოგილევლიფტი, კონე, პნეუმა სეიფი, დიაო ელევატორი, მასპერო ელევატორი, ოტისი, სტეპ ელექტრიკი, სიგმა ელევატორი, ალბერტო სასი, შინდა და სხვა. 

 

მაღრაძე მალხაზ - ტექნიკური მენეჯერი

განათლება: უმაღლესი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა: თბომომარაგება

სამუშაო გამოცდილება:

2003-2004  საქართველოს გაერთიანებული ელექტროსისტემა; თანამდებობა: ზეინკალი.

2004-2005  ს.ს. „საქენერგორემონტი“; თანამდებობა: წამყვანი მექანიკოსი, ინჟინერი.

2005-2008  ს.ს. საქენერგორემონტი“; თანამდებობა: სამუშაოთა ხელმძღვანელი.

ძირითადი საქმიანობის სფერო: ჰიდროაგრეგატების მონტაჟი და რეაბილიტაცია

უცხოელი პარტნიორები: ხრამჰესი - ანსალდო ენერჯი; ლაჯანურჰესი - ალსტომ პაუერი

2008-დღემდე შპს „პალადა“ ტექნიკური მენეჯერი

საქმიანობის სფერო: ყველა ტიპისა და დანიშნულების სალიფტე მეურნეობისა და ამწე მოწყობილობათა მონტაჟი და რეაბილიტაცია:

უცხოელი პარტნიორები: დიაო ელევატორი, მასპერო ელევატორი, ოტისი, სტეპ ელექტრიკი, სიგმა ელევატორი, ალბერტო სასი, შინდა და სხვა. 

 

სიხარულიძე გიორგი - ელექტრულ-საინჟინრო სამსახურის უფროსი

განათლება: უმაღლესი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა: სამრეწველო ელექტრონიკა; ე.წ. „წითელი“ დიპლომი

სამუშაო გამოცდილება:

2004-2008 სს „ყაზბეგი“; თანამდებობა: წამყვანი ელ. ინჟინერი;

2007-2008 სს „ქართული ფოლადი“; თანამდებობა: წამყვანი ელ. ინჟინერი;

2008-დღემდე შპს „პალადა“; თანამდებობა: ელექტრულ საინჟინრო სამსახურის უფროსი;

 

კვალიფიკაცია და სერტიფიცირების კურსები:

2009წ. საქართველო, თბილისი შპს MASPERO ELEVATORI-ის მთავარი ინჟინრის ჯიორჯიო მანოტის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები იაპონური ელექტრული ნაწილებისა და სამრეწველო მოწყობილობების მწარმოებლის OMRON-ის ავტომატიზირებული მართვის სისტემების სფეროში;

2010წ. შანხაი, ჩინეთი, გერმანულ-ჩინური კორპორაციის STEP ELECTRIC-ის  სასწავლო კურსები ლიფტების თანამდროვე მართვის სისტემების შესახებ;

2010წ. შენჟენი, ჩინეთი, ჩინური კორპორაცია MONARCH INNOVANCE-ს სასწავლო კურსები ლიფტების თანამდროვე მართვის სისტემების შესახებ;

2010წ. სუჯოუ, ჩინეთი, ჩინური (ტაივანური) კორპორაცია DELTA ELECTRONICS-ის სასწავლო კურსები ლიფტების სიხშირული გარდამქმნელებისა და პროგრამირებადი კონტროლერების სისტემების შესახებ;

საქმიანობის სფერო: ყველა ტიპისა და დანიშნულების სალიფტე მეურნეობისა და ამწე მოწყობილობათა მონტაჟი და რეაბილიტაცია:

უცხოელი პარტნიორები:  დიაო ელევატორი, გეფრანი (სიელი), მასპერო ელევატორი, ომრონი, ოტისი, სტეპ ელექტრიკი, სიგმა ელევატორი, მონარქ ინოვანსი ალბერტო სასი, შინდა და სხვა.