დაგვიკავშირდით

შპს “პალადა”
ტელ: +(995 32) 229 40 72 +(995 32) 229 90 29
ფოსტა: info@palada.ge

კასკადის ქუჩა, თბილისი საქართველო 0188